top of page

PRIVACY VERKLARING

Theaterschool en Productiehuis Almere, leslocatie gevestigd aan Lierstraat 21, 1312JZ, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Gaby Waakhuijsen is de Functionaris Gegevensbescherming van Theaterschool en Productiehuis Almere Hij/zij is te bereiken via kantoor@theaterschoolalmere.nl

www.theaterschoolalmere.nl 0625033933

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Theaterschool en Productiehuis Almere verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Adres en Woonplaats

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je aan te melden voor casting via ons inschrijfformulier, of andere informatie in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Theaterschool en Productiehuis Almere verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens van jou:

- afkomst (indien je aanmeldt voor casting, via meegestuurde foto’s)

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kantoor@theaterschoolalmere.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Theaterschool en Productiehuis Almere verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie over lessen, presentaties, voorstellingen e.d.

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Beeldmateriaal:
Theaterschool Almere kan tijdens de lessen en voorstellingen foto’s en video’s maken. Wij kunnen deze foto’s gebruiken voor eigen publicaties en (social)media-uitingen. Als u hier geen toestemming voor geeft kunt u dit voor aanvang van het theaterseizoen schriftelijk of per mail aangeven bij de theaterschool.

Leerlingen die deelnemen aan de (auditie voor) de Talentenklas:

We maken beeldmateriaal om terug te kijken naar een auditie. Ook wordt er in de les soms beeldmateriaal gemaakt waarmee leerlingen thuis zelf kunnen repeteren. De ontwikkelingen van de leerling wordt door de docenten bijgehouden en gedocumenteerd om de ontwikkeling vast te leggen en met de andere docenten en leerling te bespreken.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Theaterschool en Productiehuis Almere neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Theaterschool en Productiehuis Almere) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Theaterschool en Productiehuis Almere bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

INSCHRIJVING THEATERSCHOOL:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Personalia> een schooljaar> Inschrijving les en juiste groep.                

Geslacht> een schooljaar> Inschrijving les en juiste groep.                

Geb. datum> een schooljaar > Inschrijving les en juiste groep.                

Telefoonnummer> een schooljaar > evt. contact over lessen, betalingen, leerling.

E-mail> een schooljaar > contact/nieuws over lessen, betalingen, leerling.

 

INSCHRIJVING CASTING:

Onderstaande informatie is nodig als je in aanmerking wilt komen voor casting en wordt door Theaterschool Almere bewaard tot uitschrijving voor casting (door ons een mail te sturen) of indien er 6 jaar na inschrijving nog geen opdrachten uit voort zijn gekomen. De gegevens worden bewaard om bij opdrachten voor bijv. Tv/ film/ producties leerlingen te kunnen casten die voldoen aan bepaalde (uiterlijke) voorwaarden.

 

Persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Personalia > Tot uitschrijving/ na 6 jaar> Casting             

Geslacht > Tot uitschrijving/ na 6 jaar> Casting             

Geb. datum > Tot uitschrijving/ na 6 jaar> Casting             

Telefoonnummer > Tot uitschrijving/ na 6 jaar> Contact over casting 

E-mail > Tot uitschrijving/ na 6 jaar> Contact over casting 

Lengte > Tot uitschrijving/ na 6 jaar> Casting             

Haarkleur > Tot uitschrijving/ na 6 jaar> Casting             

Kledingmaat > Tot uitschrijving/ na 6 jaar> Casting             

Schoenmaat > Tot uitschrijving/ na 6 jaar> Casting             

Talen > Tot uitschrijving/ na 6 jaar> Casting             

Uiterlijk > Tot uitschrijving/ na 6 jaar> Casting             

Foto’s > Tot uitschrijving/ na 6 jaar> Casting              

Delen van persoonsgegevens met derden:

Theaterschool en Productiehuis Almere verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Theaterschool en Productiehuis Almere blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Theaterschool en Productiehuis Almere gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Theaterschool en Productiehuis Almere en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kantoor@theaterschoolalmere.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Theaterschool en Productiehuis Almere neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

bottom of page