top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inschrijving

·       Cursisten van Theaterschool Almere schrijven zich elk schooljaar opnieuw in.

·       Je kunt je inschrijven door het inschrijfformulier volledig in te vullen.

·       Door het invullen en mailen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.  (Bij later instromen wordt het cursusgeld verrekend met het aantal nog te volgen lessen).

·       Indien de cursist minderjarig is, zijn de ouder(s) en/of verzorger(s)  betalingsplichtig. Zij dienen de inschrijving te doen en de algemene voorwaarden te accepteren.

·       De inschrijving is persoonsgebonden en kan niet onderling worden geruild.

·       Plaatsing gaat (met uitzondering van de talentklassen) op volgorde van binnenkomst.

Betalingsvoorwaarden

·       De betaling word voldaan in 9 termijnen. Door het invullen van de bankgegevens op het inschrijfformulier machtigt u Theaterschool Almere om het lesgeld van uw rekening af te schrijven. 

·       De betaling vindt plaats per automatisch incasso die steeds op de 1e dag van de maand wordt geïncasseerd. 

·       Wanneer de automatische incasso niet uitgevoerd kan worden vanwege te weinig saldo of de incasso wordt gestorneerd, wordt deze de volgende maand bij de incasso automatisch meegenomen. U krijgt hiervan een herinnering per mail.

·       Indien een verschuldigd bedrag voor de tweede keer niet geïncasseerd kan worden of gestorneerd wordt, worden er €15 administratiekosten toegevoegd aan het openstaande bedrag. Weer krijgt u een herinnering per mail.

·       Indien de betaling, na de 2e herinnering nog steeds niet is voldaan zijn we genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. Naast het verschuldigde bedrag en de administratiekosten, wordt de betalingsplichtige ook verantwoordelijk gehouden voor een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 

 

Annulering

·       Met het inschrijven verbindt een leerling zich voor een periode van de gehele cursus aan de school. We wijzen u erop dat bij tussentijds vertrek géén restitutie van het lesgeld mogelijk is.

·       Bij annulering voor 1 juli brengen wij 10% van het lesgeld in rekening.

·       Bij annulering voor 1 augustus brengen wij 30% van het lesgeld in rekening.

·       Bij annulering voor 15 augustus brengen we 50% van het lesgeld in rekening.

·       Bij annulering na 15 augustus bent u het volledige lesgeld verschuldigd aan Theaterschool Almere. Ook als u een lidmaatschap eerder beëindigt.

·       Doe je auditie voor de talentenklas dan schrijf je jezelf in voor een reguliere klas (musicalklas of productieklas). Als je door de auditie komt word je in de talentenklas geplaatst. Mocht je niet door de auditie komen dan word je automatisch in een reguliere klas geplaatst. Zodra auditie is gedaan is het annuleren van de lessen niet meer mogelijk en bent u het volledige lesgeld verschuldigd aan Theaterschool Almere.

 

Overmacht

·       Indien er door overmacht, lessen geen doorgang kunnen vinden is Theaterschool Almere niet gebonden aan restitutie van (een deel van het) lesgeld. Natuurlijk doen we er alles aan de lessen te laten doorgaan. 

 

Ongevallen

·       Theaterschool Almere kan, tenzij er nadrukkelijke opzet in het spel is, niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, blessures, (blijvende) invaliditeit en overlijden voor, tijdens of na de lessen. 

 

Auteursrechten

·       De presentaties en voorstellingen zijn beschermd door het auteursrecht. Het vermenigvuldigen of openbaar maken van scripts of liedjes zonder toestemming van Theaterschool Almere is niet toegestaan. 

Gedrag

·       De leerlingen wachten voor aanvang van de les bij de deur van het lokaal. Ze betreden het lokaal pas op het moment dat de docent daar toestemming voor geeft.

·       Bij ongepast gedrag kan Theaterschool Almere besluiten een inschrijving te weigeren c.q. ongedaan te maken. In dat geval bestaat er geen recht op restitutie van het lesgeld.

·       Pestgedrag wordt niet getolereerd. Mocht daarvan sprake zijn worden we graag op de hoogte gebracht via de mail.

·        We hanteren een pestprotocol.

 

Afwezigheid

·       Mocht je toch een keer niet aanwezig kunnen zijn dan kun je je afmelden door een mail te sturen naar kantoor@theaterschoolalmere.nl of te smsen naar 0625033933.

·       Mocht een cursist teveel lessen missen kan er besloten worden de cursist uit de presentatie of voorstelling te halen. Dit om te voorkomen dat medecursisten niet verder kunnen met hun voorbereidingen. We zullen de desbetreffende cursist eerst een waarschuwing geven.

 

Kleding en lesmateriaal

·       Leerlingen dragen tijdens de danslessen een dans/gym broek met een shirt en dans/ballet schoenen of sokken. Wil je kleding bestellen van Theaterschool Almere? Klik dan hier. Haren zitten vast met een elastiek. Talentklassen dragen altijd Theaterschool Almere kleding en danssneakers.

·       De leerling neemt elke week een map en pen mee naar de les om de liedteksten en ander lesmateriaal in te bewaren.

·       Theaterschool Almere kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade of het zoekraken van persoonlijke bezittingen en voor ongelukken in en rondom de cursuslocaties.

 

Beeldmateriaal

·       Theaterschool Almere kan tijdens de lessen en voorstellingen foto’s en video’s maken. Wij kunnen deze foto’s gebruiken voor eigen publicaties en media-uitingen. Als u hier geen toestemming voor geeft kunt u dit voor aanvang van het theaterseizoen schriftelijk en per mail aangeven bij de theaterschool.

 

Casting en Audities

Gemiddeld hebben wij 400 leerlingen per jaar en deze leerlingen willen natuurlijk graag ‘in de schijnwerpers’ staan.

Wij vinden het ontzettend belangrijk dat onze leerlingen in aanraking kunnen komen met de professionele theater- en filmwereld.

Theaterschool Almere heeft al geruime tijd ervaring met het selecteren/voordragen van leerlingen voor castings en figuratie voor vele musicals, tv-commercials, Nederlandse films of producties, televisieseries en foto shoots.

Alle leerlingen die in ons leerlingen bestand staan ingeschreven kunnen wij bij een directe aanvraag, voordragen en/of casten.

We sturen ook aanvragen van andere castingbureaus door naar leerlingen die naar ons idee in aanmerking zouden kunnen komen voor de opdracht. 

 

Bezoek van ouders/verzorgers

·       Het is voor ouders/verzorgers niet mogelijk om de lessen te bezoeken. Daarvoor hebben we een speciale open les en presentaties.

bottom of page