top of page
Selectiecriteria HighT Musical
Algemeen:
De leerling…
 • … is enthousiast over het theater/musical vak.
 • … heeft een goede werkhouding en is gemotiveerd om de lessen van de High-T met volledige inzet en (bijna) volledige aanwezigheid te gaan volgen.
 • … is leergierig.
 • … heeft een goede uitstraling/podiumpresentatie waardoor het interessant wordt om naar te kijken.
 
Zang:
De leerling…
 • … geeft blijk van muzikaliteit (zuiver zingen, maat houden, ritme gevoel).
 • … laat zien genoeg potentie te hebben om bovenstaande punten binnen korte tijd eigen te maken.
 
 
Dans:
De leerling…
 • … heeft gevoel voor ritme.
 • … heeft goede fysieke ontwikkelingsmogelijkheden.
 • … pikt pasjes (redelijk) snel op.
 • … is (of probeert) zo secuur mogelijk (te zijn).
 • … vestigt aandacht op zichzelf door uitstraling en lef tijdens het dansen.
 • … maakt er wat van op het moment dat het niet helemaal gaat zoals gewenst.
 • … laat zien genoeg potentie te hebben om bovenstaande punten binnen korte tijd eigen te maken.
 
 
Acteren:
De leerling…
 • … is niet bang zichzelf te laten zien.
 • … toont lef op de spelvloer, of dit nu wel of niet goed uitpakt.
 • … is creatief tijdens improvisaties.
 • …  laat zien te kunnen samen spelen.
 • … kan zich inleven in een emotie en /of rol.
 • … luistert goed naar de opdracht.
 • … kan aanwijzingen integreren in spel.
 • … Laat zien genoeg potentie te hebben om bovenstaande punten binnen korte tijd eigen te maken.
 
 
Leerlingen die al les hebben gevolgd in de High-T:
 • De leerling heeft het voorgaande seizoen voldoende vooruitgang geboekt.
 • De leerling is het afgelopen seizoen altijd aanwezig geweest en heeft niet meer dan 3 lessen gemist, tenzij er in overleg met Theaterschool Almere een andere afspraak is gemaakt.
 • De leerling is op het moment van auditie een hoger niveau dan leerlingen die voor de eerste keer auditie doen voor de High-T Musical.
 
 
*          Niet elke leerling die aangenomen wordt zal aan alle criteria voldoen. Wel zal er naar aanleiding van deze criteria een selectie worden gemaakt van de meest geschikte leerlingen.
*          Het kan voorkomen dat de leerling wel aan de bovenstaande punten voldoet, maar er teveel leerlingen zijn waardoor er door de auditie commissie toch een keuze moet worden gemaakt wie van deze leerlingen het beste in de groep past.
 
Afwegingen die kunnen worden gemaakt:
 • Een leerling zat al in de High-T, een andere leerling is nieuw, beide voldoen ze aan de criteria, alleen heeft de kans nog niet gehad om zoveel lessen te volgen in de High-T om nog meer te groeien. De keuze gaat naar de nieuwe leerling.
 • Een leerling zat al in de High-T, een andere leerling is nieuw, beide voldoen ze aan de criteria, toch verwachten we dat de leerling die er al zat meer zal gaan groeien met nog een jaar High-T dan de nieuwe leerling.
 • Werkhouding, inzet en wil. Hierbij kan het voorkomen dat een leerling al jaren in de High-T zit door de goede werkhouding, inzet, wil, en gestage groei, maar er na een aantal jaren toch buiten valt omdat er anderen zijn die in korte tijd meer potentiele groei hebben.
 
 
*    Mocht de auditie commissie tijdens de audities nog niet tot een besluit kunnen komen zal er een extra auditie kunnen worden ingepland.
bottom of page