top of page
Productiehuis
We worden steeds vaker gevraagd om projecten en producties te spelen op festivals of bij speciale gelegenheden.  Uit oogpunt van organisatie en omwille van een nog betere borging van kwaliteit, zijn we sinds 2012-2013 begonnen met het Productiehuis.
 
Het Productiehuis werkt aan verschillende projecten en voorstellingen waarmee verschillende aanvragen en opdrachten kunnen worden ingevuld. Te denken valt aan kortdurende voorstellingen die naar festivals gaan, locatieprojecten en theatrale projecten in opdracht van bedrijven en instellingen.
 
Voor deze producties worden regelmatig spelers uit de Highschool of de Jeugdtheaterschool met specifieke competenties voor invulling van specifieke rollen persoonlijk gevraagd om specifieke rollen in te vullen. Op deze manier wordt de transfer van het geleerde in de theaterpraktijk ook nog eens bekrachtigd.
bottom of page