top of page
Trainingsacteurs
Professionele acteurs kunnen ingezet worden bij assessments, bij kickoff bijeenkomsten of (verander-)projecten, bij rollenspelen, bij simulaties en bij communicatie- en gedragstrainingen.
 
Het doel van een trainingsacteur is om, via zijn spel, bij de cursist een ervaringsmoment te creëren. Hiermee wordt een moment bedoeld waarbij het denken, voelen, handelen en beleven van de cursist bij elkaar komt. Op dat moment ervaart de cursist daadwerkelijk wat zijn/haar gedrag bij de ander (de acteur/actrice) oproept. Zo leert de cursist of zijn/haar manier van communiceren effectief is, krijgt de cursist de mogelijkheid om een bepaald gedrag uit te proberen, of krijgt de cursist de mogelijkheid om zijn/haar manier van communiceren te perfectioneren.
 
Er kan gewerkt worden met of zonder een vooraf bepaalde casuïstiek.
Feedback geven vormt een essentieel onderdeel van het werk van de trainingsacteur. Deze feedback is concreet van aard en op de praktijk gericht.
 
Het onderscheidend vermogen van onze trainingsacteurs van Theaterschool & Productiehuis Almere is dat ze niet alleen ruime podiumervaring als acteur maar ook professionele ervaring als assessor (psycholoog) , als organisatieadviseur, procesbegeleider en als coach/gedragstrainer hebben.
bottom of page