top of page
Werkconferenties
De meeste vraagstukken in organisaties hebben naar ons idee als oorzaak de grote verscheidenheid aan visies die binnen organisaties en organisatie-onderdelen zijn ontstaan. Met visie wordt hier bedoeld: de vaste overtuigingen die men binnen teams of voor zichzelf, heeft gevormd. Overtuigingen die inhouden dat zaken nu eenmaal ‘zus of zo’ en door ‘die en die’ gedaan moeten worden. Het gaat dan om inhoud en stijl van werken richting (interne) klanten, collega’s en/of leiding. Deze verschillende visies zijn vaak gebaseerd op groeps-en/of persoonlijke waarden en normen. Ze worden gevoed door (eigen) belangen. Dat uit zich dat in gedragingen, die kunnen leiden tot verstoringen met alle bovengenoemde consequenties van dien.
 
Het productiehuis ontwerpt in overleg met de opdrachtgever en deelnemers werkconferenties in een theatrale setting die kunnen gaan over het ontwikkelen van een nieuwe missie en visie, het invullen van een strategisch profiel of het schetsen van een wensbeeld van een nieuwe organisatiestructuur.
 
Uitgangspunt in de aanpak van het productiehuis is dat de deelnemers middels theatrale werkvormen en praktijksimulaties worden uitgedaagd te reflecteren ‘hoe het er in de werksituatie bijstaat’, ‘hoe het ideaalplaatje eruit ziet’ en ‘hoe zaken te verbeteren’. Acteurs worden ingezet om kritische situaties uit de organisatiepraktijk niet mis te verstaan te laten zien. Ieder doet mee en bepaalt mede de inhoud van de conferentie. Hierdoor wordt getracht maximale commitment te realiseren ten aanzien van gemaakte keuzes.
 
Het geheel wordt begeleid door een ervaren organisatieadviseur en theaterdocent van het productiehuis. Daar waar nodig zal, als de conferentie verder vordert, een integraal kader worden aangeboden om versplintering tegen te gaan. Uitgangspunt blijft immers op zoek te gaan naar structurele verbetering.
bottom of page