top of page
Selectiecriteria HighT Acteren

Algemeen:

 

De leerling

 • Heeft zich goed voorbereid op de auditie.
 • Is enthousiast over het theater vak.
 • Is gemotiveerd om de lessen van de HighT met volledige inzet en (bijna) volledige aanwezigheid te gaan volgen.
 • Weet zichzelf te profileren.
 • Is leergierig.
 • Kan eigen gedragsstijl eenvoudig aanpassen aan de situatie.
 • Heeft een goede uitstraling/podiumpresentatie waardoor het interessant 

       wordt om naar te kijken.

 • Heeft actieve bijdrage in het eindresultaat.
 • Blijft goed presteren onder tijdsdruk.
 • Kan de situatie van anderen reflecteren.
 • Kan rekening houden met eisen, wensen en gevoelens van andere betrokkenen.

 

Acteren:

De leerling

 • Is niet bang zichzelf te laten zien.
 • Toont lef op de spelvloer, of dit nu wel of niet goed uitpakt.
 • Is creatief tijdens improvisaties (komt met nieuwe gezichtspunten, ideeën en oorspronkelijke associaties en oplossingen voor de dan voorliggende vraagstukken).
 • Laat zien te kunnen samenspelen.
 • Kan zich inleven in een emotie en/of rol.
 • Luistert goed naar de opdracht.
 • Kan aanwijzingen integreren in spel.
 • Kan contact maken, zowel verbaal als non-verbaal, met zijn medespeler(s)
 • Durft zijn stem te gebruiken.
 • Zelfstandig een personage op kan bouwen.
 • Kan schakelen in zijn spel.
 • Het meespelen in een volwaardige theaterproductie waarbij de cursist kennismaakt met én een bijdrage levert aan het maakproces en het concept van de regisseur.
 • Laat zien genoeg potentie te hebben om zich bovenstaande punten binnen korte tijd eigen te maken.

 

 

Leerlingen die al les hebben gevolgd in de High-T:

 • De leerling heeft het voorgaande seizoen voldoende vooruitgang geboekt.
 • De leerling is het afgelopen seizoen altijd aanwezig geweest en heeft niet meer dan 3 lessen gemist, tenzij er in overleg met Theaterschool Almere een andere afspraak is gemaakt.
 • De leerling heeft op het moment van de auditie een hoger niveau dan leerlingen die voor de eerste keer auditie doen voor de High-T Toneel.

 

 

*          Niet iedere leerling die aangenomen wordt zal aan alle criteria voldoen. Wel zal er naar aanleiding van deze criteria een selectie worden gemaakt van de meest geschikte leerlingen.

*          Het kan voorkomen dat de leerling wel aan bovenstaande punten voldoet maar er teveel leerlingen zijn waardoor er door de auditiecommissie toch een keuze moet worden gemaakt, wie van deze leerlingen het beste in de groep past.

 

Afwegingen die kunnen worden gemaakt:

 • Een leerling zat al in de High-T, een andere leerling is nieuw, beide voldoen ze aan de criteria, alleen heeft de nieuwe leerling de kans nog niet gehad om zoveel lessen te volgen in de HighT om nog meer te groeien. De keuze gaat naar de nieuwe leerling.
 • Een leerling zat al in de High-T, een andere leerling is nieuw, beide voldoen ze aan de criteria, toch verwachten we dat de leerling die er al zat meer zal gaan groeien met nog een jaar HighT dan de nieuwe leerling.
 • Werkhouding, inzet en wil. Hierbij kan het voorkomen dat een leerling al jaren in de HighT zit door de goede werkhouding, inzet, wil, en gestage groei, maar er na een aantal jaren toch buiten valt omdat er anderen zijn die in korte tijd meer potentiële groei laten zien.
 
 
*    Mocht de auditie commissie tijdens de audities nog niet tot een besluit kunnen komen zal er een extra auditie kunnen worden ingepland.
bottom of page