top of page

Jos van Bussel 
 
Jos van Bussel is sinds oktober 2021 voorzitter en penningmeester van het bestuur. Hij is zzp-adviseur op het gebied van verenigingsmanagement en bij de Universiteit Maastricht geaccrediteerd als toezichthouder. Als vrijwilliger is hij daarnaast secretaris/penningmeester van het Platform Wereldwinkels.nu. Jos heeft ruime ervaring in de cultuur, onder andere als voormalig cao-onderhandelaar, hrm-adviseur en adviseur ondernemerschap bij de branchevereniging voor muziekscholen en creativiteitscentra. Ook was hij vanaf de oprichting vijf jaar secretaris van het Cultuurfonds Almere. Zijn motivatie om zich in te zetten voor de Theaterschool: “Ik vind het belangrijk dat kinderen en jongeren zich voluit kunnen ontplooien en al hun talenten aanboren. De Theaterschool is daarin heel succesvol en weet haar leerlingen tot grote hoogte te stuwen. De directie steekt met liefde veel tijd in de lessen en de persoonlijke aandacht voor leerlingen en heeft in tien jaar tijd een prachtige school opgebouwd met verrassend weinig subsidie. Ik draag achter de schermen graag mijn steentje bij om het werk van de directie te verlichten.”

bottom of page